ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri asutamine
Vabariigi Valitsus 07.12.1999 määrus number 371; jõustumiskuupäev 17.12.1999

redaktsioon 10.02.2017 [RT I, 07.02.2017, 5]

AVALDATUD :

RT I 1999, 92, 828

REDAKTSIOON :

VV m 02.02.2017 Nr. 47 jõust. 10.02.2017, rakendatakse alates 11.01.2017; määruses asendatud sõnad ««Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklik register»“ sõnadega «riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklik register» vastavas käändes

RT I, 07.02.2017, 2

VV m 18.07.2013 Nr. 117 jõust. 22.07.2013

RT I, 19.07.2013, 3

VV m 11.12.2008 Nr.172 jõust.01.01.2009

RT I 2008, 57, 317

VV m 26.10.2006 Nr.226 jõust.11.11.2006

RT I 2006, 48, 365

VV m 30.10.2002 Nr.330 jõust.08.11.2002

RT I 2002, 91, 525

VV m 23.07.2002 Nr.235 jõust.01.08.2002

RT I 2002, 66, 401

VV m 19.12.2000 Nr.432 jõust.01.01.2001

RT I 2000, 100, 647Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri asutamine

Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 1999. a määrus nr 371Vabariigi Valitsuse seaduse § 40 lõike 3 ja § 43 lõike 6 alusel Vabariigi Valitsus määrab:
[RT I, 07.02.2017, 2 - jõust. 10.02.2017, rakendatakse 11. jaanuarist 2017. a]

1. Asutada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklik register.

2. Nimetada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri vastutavaks töötlejaks Justiitsministeerium ja volitatud töötlejateks Tartu Maakohtu registriosakond ning Registrite ja Infosüsteemide Keskus.
[RT I, 07.02.2017, 2 - jõust. 10.02.2017, rakendatakse 11. jaanuarist 2017. a]

3. Kinnitada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri pidamise põhimäärus (juurde lisatud).

4. Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri pidamise kulud katta riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena registri vastutava töötleja eelarverealt.

5. Määrata riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri projekteerimise lõpptähtajaks ja kasutuselevõtmise algtähtajaks 1. jaanuar 2000. a.

51. [Kehtetu - RT I, 07.02.2017, 2 - jõust. 10.02.2017, rakendatakse 11. jaanuarist 2017. a]

6.–7. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]