ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Riikliku Tootmiskoondise "Eesti Aiandus" likvideerimise kohta
Vabariigi Valitsus 28.03.1990 määrus number 65; jõustumiskuupäev 28.03.1990

redaktsioon 28.03.1990
AVALDATUD :
RT/90/10/ 161
 
                     Eesti NSV Valitsuse
                         m ä ä r u s
                 28. märtsist 1990.a. nr. 65
                      Tallinn, Toompea
 
               Riikliku Tootmiskoondise "Eesti 
                Aiandus" likvideerimise kohta
 
    Seoses  vabariigis aianduse arendamise riiklike funktsioonide 
üleandmisega   ENSV  Põllumajandusministeeriumi  pädevusse   ning 
aiasaaduste    jae- ja   hulgikaubanduse    riikliku    juhtimise 
funktsioonide  üleandmisega  ENSV Kaubandusministeeriumile  Eesti 
NSV Valitsus  m ä ä r a b:
 
    1.   Nõustuda  ENSV  Põllumajandusministeeriumi  ettepanekuga 
likvideerida  Riiklik  Tootmiskoondis  "Eesti  Aiandus" 1.  maist 
1990.a.
 
    2.   Riikliku   Tootmiskoondise  "Eesti   Aiandus"   põhi- ja 
käibevahendid anda üle ENSV Põllumajandusministeeriumile.
 
    3.     ENSV     Põllumajandusministeeriumil     koos     ENSV 
Kaubandusministeeriumi,              ENSV             Tööstus- ja 
Energeetikaministeeriumi,   ETKVL-i   ja   vabariiklike   linnade 
linnavalitsustega      korraldada     likvideeritava     Riikliku 
Tootmiskoondise  "Eesti Aiandus"  riiklike  juhtimisfunktsioonide 
ning   tema  halduses  olevate  ettevõtete  üleandmisega   seotud 
küsimused.
 
    4.   Tunnistada  kehtetuks Eesti NSV Ministrite  Nõukogu  15. 
detsembri 1988.a. määrus nr. 590 "Riikliku Tootmiskoondise "Eesti 
Aiandus" moodustamise kohta".
 
 
 Eesti NSV Valitsuse esimees                      I. TOOME
 
 
 Eesti NSV riigiminister                          T. JÄRVE