ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Valla- ja linnaeelarvetele 1998. aasta riigieelarvest vahendite eraldamine
Vabariigi Valitsus 10.03.1998 määrus number 45; jõustumiskuupäev 19.03.1998

redaktsioon 19.03.1998
 
     Valla- ja linnaeelarvetele 1998. aasta riigieelarvest
                     vahendite eraldamine
 
     Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 1998. a. määrus nr. 45
 
     Vastavalt valla- ja linnaeelarve ning riigieelarve
vahekorra seaduse (RT I 1995, 94, 1627; 1996, 87, 1542; 1997,
16, 263) paragrahvi 5 lõikele 4 ja seaduse "1998. aasta
riigieelarve" (RT I 1997, 97/98, 1603) paragrahvile 1 (kulude
osa 59, peatükk 03) ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 31.
detsembri 1997. a. määrusega nr. 267 (RT I 1998, 4, 66)
kinnitatud "Õpilaste ja üliõpilaste sõidusoodustusteks
riigieelarves ettenähtud vahendite võimaldamise korraga"
Vabariigi Valitsus määrab:
 
     Kinnitada "Seaduses "1998. aasta riigieelarve" valla- ja
linnaeelarvetele munitsipaalkoolide õpilaste sõidusoodustuste
toetamiseks ettenähtud eraldiste jaotus maavalitsuste vahel"
(juurde lisatud).
 
                            Peaminister        Mart SIIMANN
                            Rahandusminister   Mart OPMANN
                            Riigisekretär      Uno VEERING
 
 
 
                                              Kinnitatud
                                          Vabariigi Valitsuse 
                                          10. märtsi 1998. a. 
                                            määrusega nr. 45
 
         Seaduses "1998. aasta riigieelarve" valla- ja
         linnaeelarvetele munitsipaalkoolide õpilaste
            sõidusoodustuste toetamiseks ettenähtud
             eraldiste jaotus maavalitsuste vahel
 
     Maavalitsus                               Summa (kroonides)
 
1. Harju Maavalitsus                                4 332 000
2. Hiiu Maavalitsus                                   333 000
3. Ida-Viru Maavalitsus                             1 257 000
4. Jõgeva Maavalitsus                                 942 000
5. Järva Maavalitsus                                  935 000
6. Lääne Maavalitsus                                  786 000
7. Lääne-Viru Maavalitsus                           1 559 000
8. Põlva Maavalitsus                                  721 000
9. Pärnu Maavalitsus                                1 992 000
10. Rapla Maavalitsus                               1 137 000
11. Saare Maavalitsus                               1 284 000
12. Tartu Maavalitsus                               1 537 000
13. Valga Maavalitsus                                 858 000
14. Viljandi Maavalitsus                            1 308 000
15. Võru Maavalitsus                                1 019 000
KOKKU                                              20 000 000
 
                                  Rahandusminister   Mart OPMANN