ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Volituste andmine kaubamärgiseadusest tulenevate õigusaktide kehtestamiseks
Vabariigi Valitsus 03.02.1998 määrus number 17; jõustumiskuupäev 13.02.1998

redaktsioon 13.02.1998
 
       Volituste andmine kaubamärgiseadusest tulenevate
                  õigusaktide kehtestamiseks
 
    Vabariigi Valitsuse 3. veebruari 1998. a. määrus nr. 17
 
     Kaubamärgiseaduse (RT 1992, 35, 459; RT I 1995, 26-28, 355;
1996, 49, 953; 1998, 4, 63) paragrahvi 9 lõike 6, paragrahvi 111
lõike 5, paragrahvi 15 lõike 2, paragrahvi 16 lõike 2 ja
paragrahvi 35 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus määrab:
 
     1. Volitada majandusministrit kehtestama või kinnitama oma
määrusega:
     1) kauba- ja teenindusmärgi registreerimise taotluse
esitamise kord ja dokumentide vorminõuded;
     2) kaubamärgitunnistuse vorminõuded ja selle plangi
vormistamise kord;
     3) Patendiameti ametlike väljaannete põhimäärused;
     4) tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimäärus.
 
     2. Volitada majandusministrit asutama kauba- ja
teenindusmärgi registreerimise taotluste ja nende menetluse
andmekogu.
 
                              Peaminister       Mart SIIMANN
                              Majandusminister  Jaak LEIMANN
                              Riigisekretär     Uno VEERING