ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Riigisekretäri ametikohale nimetamine uueks tähtajaks
Peaminister 20.06.2023 korraldus number 49; jõustumiskuupäev 20.06.2023

redaktsioon 20.06.2023 [RT III, 21.06.2023, 5]

Riigisekretäri ametikohale nimetamine uueks tähtajaks

Vastu võetud 20.06.2023 nr 49

Vabariigi Valitsuse seaduse § 79 lõike 1 alusel:

1. Nimetada Taimar Peterkop (37701200295) uueks tähtajaks riigisekretäri ametikohale määratud ajaks viieks aastaks, alates 10. detsembrist 2023. a kuni 9. detsembrini 2028. a.

2. Taimar Peterkopi ametipalk on kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduses ette nähtud riigisekretäri ametipalk.

3. Riigisekretäri avaliku võimu teostamise volitus tuleneb avaliku teenistuse seaduse § 7 lõike 3 punktidest 1 ja 8 (ametiasutuse juhtimine, Vabariigi Valitsuse pädevuses olevate poliitikat kujundavate otsuste sisuline ettevalmistamine ja rakendamine), Vabariigi Valitsuse seadusest ning muudest õigusaktidest, millega on määratud riigisekretäri pädevus.

4. Riigisekretäri ametikoha asukoht on Tallinn.

5. Taimar Peterkopi teenistusstaaž 9. detsembri 2023. a seisuga on 23 aastat ja 11 päeva.

  Korraldust on võimalik vaidlustada esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaja jooksul, tingimustel ja korras.

Kaja Kallas