ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Sisekaitse Operatiivrügemendi ümberformeerimine
Vabariigi Valitsus 05.08.1997 määrus number 151; jõustumiskuupäev 12.08.1997

redaktsioon 12.08.1997
 
        Sisekaitse Operatiivrügemendi ümberformeerimine
 
    Vabariigi Valitsuse 5. augusti 1997. a. määrus nr. 151
 
     Rahuaja riigikaitse seaduse (RT I 1995, 18, 240; 1996, 25,
519; 49, 953) paragrahvi 14 lõike 1 punkti 6 ja
kaitseväeteenistuse seaduse (RT I 1994, 23, 384; 1995, 18, 240;
62, 1056; 1996, 25, 519; 49, 953) paragrahvi 123 lõike 1 alusel
Vabariigi Valitsus määrab:
 
     1. Lõpetada 1. novembriks 1997. a. ajateenijate kasutamine
Siseministeeriumi valitsemisalas olevas Sisekaitse
Operatiivrügemendis ning siseministril lähetada senised
Sisekaitse Operatiivrügemendi ajateenijad teise teenistuskohta
piirivalves, sõjaväestatud päästeüksustes ja kaitseväes,
kusjuures kaitseväkke lähetatavate ajateenijate vastuvõtmise ja
väeosadesse suunamise korraldab Kaitseministeerium.
 
     2. Siseministril liita Sisekaitse Operatiivrügement
Tallinna Politseiprefektuuriga.
 
     3. Muuta Vabariigi Valitsuse 13. septembri 1996. a. määruse
nr. 229 "1996. a. IV kvartalis ja 1997. aastal ajateenistusse
kutsutavate kodanike rakendamine" (RT I 1996, 70, 1208; 1997,
16, 273) punkti 1, jättes 1. novembril 1997. a. ajateenistusse
kutsutavate kodanike jaotusest välja Sisekaitse
Operatiivrügemendi.
 
     4. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 5. märtsi 1992.
a. määrus nr. 65 "Sisekaitseüksuste moodustamise ja nende
ajutiste põhimääruste kinnitamise kohta" (RT 1992, 10, 155; RT I
1993, 55, 766) ja Vabariigi Valitsuse 30. juuli 1993. a. määrus
nr. 242 "Muudatuste tegemise kohta Vabariigi Valitsuse 5. märtsi
1992. a. määruses nr. 65" (RT I 1993, 55, 766).
 
                                 Peaminister    Mart SIIMANN
                                 Siseminister   Robert LEPIKSON
                                 Riigisekretär  Uno VEERING