ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Rahandusministri 15. juuli 2019. a määruse nr 35 "Arvestusala eksperdi kutseeksami programm" muutmine
Rahandusminister 08.02.2022 määrus number 6; jõustumiskuupäev 14.02.2022

redaktsioon 14.02.2022 [RT I, 11.02.2022, 15]

Rahandusministri 15. juuli 2019. a määruse nr 35 "Arvestusala eksperdi kutseeksami programm" muutmine

Vastu võetud 08.02.2022 nr 6

Määrus kehtestatakse audiitortegevuse seaduse § 21 lõike 2 alusel.

Rahandusministri 15 juuli 2019. a määruse nr 35 "Arvestusala eksperdi kutseeksami programm" lisad 2, 5–8 ja 10 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 2 Eesti finantsaruandluse standardi alamosa
Lisa 5 Arvestusala õiguse alamosa
Lisa 6 Vandeaudiitori kutsetegevuse standardite alamosa
Lisa 7 Vandeaudiitori õiguse alamosa
Lisa 8 Riigi- ja haldusõiguse alamosa
Lisa 10 Sobivustesti õiguse alamosa