ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ühendamisega Sihtasutusega KredEx
Haridus- ja teadusminister 21.12.2021 määrus number 32; jõustumiskuupäev 01.01.2022

redaktsioon 01.01.2022 [RT I, 29.12.2021, 43]

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ühendamisega Sihtasutusega KredEx

Vastu võetud 21.12.2021 nr 32

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

§ 1.  Haridus- ja teadusministri 21. augusti 2015. a määruse nr 40 "Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades" muutmine

Haridus- ja teadusministri 21. augusti 2015. a määruse nr 40 "Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades" § 5 lõike 3 teises lauses asendatakse sõnad "Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse" sõnadega "Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse".

§ 2.  Haridus- ja teadusministri 2. oktoobri 2020. a määruse nr 34 ""Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine" elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord" muutmine

Haridus- ja teadusministri 2. oktoobri 2020. a määruse nr 34 ""Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine" elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord" § 4 lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõnad "Ettevõtluse Arendamise sihtasutuse" sõnadega "Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse".

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022. aastal.

Liina Kersna
Minister

Kristi Vinter-Nemvalts
Kantsler