ID-kaart

Lihtotsing

Töötuskindlustusmakse määrad aastatel 2021-2024
Vabariigi Valitsus 10.09.2020 määrus number 70; jõustumiskuupäev 01.01.2021

redaktsioon 01.01.2021 - 31.12.2024 [RT I, 15.09.2020, 9]

Töötuskindlustusmakse määrad aastatel 2021–2024

Vastu võetud 10.09.2020 nr 70

Määrus kehtestatakse töötuskindlustuse seaduse § 41 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kindlustatu ja tööandja töötuskindlustusmakse määrad aastateks 2021–2024.

§ 2.   Kindlustatu töötuskindlustusmakse määr

  Kindlustatu töötuskindlustusmakse määr aastatel 2021–2024 on 1,6% töötuskindlustuse seaduse §-s 40 nimetatud summadelt.

§ 3.   Tööandja töötuskindlustusmakse määr

  Tööandja töötuskindlustusmakse määr aastatel 2021–2024 on 0,8% töötuskindlustuse seaduse §-s 40 nimetatud summadelt.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

avalikgif