ID-kaart

Lihtotsing

Vabariigi Valitsuse 25. augusti 2004. a määruse nr 284 "Õppelaenu tagasimaksmise ning kustutamise tingimused ja kord" muutmine
Vabariigi Valitsus 09.09.2020 määrus number 67; jõustumiskuupäev 14.09.2020

redaktsioon 14.09.2020 [RT I, 11.09.2020, 3]

Vabariigi Valitsuse 25. augusti 2004. a määruse nr 284 "Õppelaenu tagasimaksmise ning kustutamise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 09.09.2020 nr 67

Määrus kehtestatakse õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 18 lõigete 5 ja 6 alusel.

Vabariigi Valitsuse 25. augusti 2004. a määruse nr 284 "Õppelaenu tagasimaksmise ning kustutamise tingimused ja kord" §-s 3 asendatakse sõnad "Riigi Tugiteenuste Keskus" sõnadega "Maksu- ja Tolliamet" vastavas käändes.

Jüri Ratas
Peaminister

Martin Helme
Rahandusminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

avalikgif