ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Piiripunktide töökorralduse täiustamine
Vabariigi Valitsus 10.07.1995 määrus number 259; jõustumiskuupäev 25.07.1995

redaktsioon 01.01.2012 [RT I, 29.12.2011, 202]
REDAKTSIOON:
VV m 22.12.2011 Nr. 179 jõust. 01.01.2012
RT I, 29.12.2011, 138
VV m 03.06.2010 Nr. 67 jõust. 18.06.2010
RT I 2010, 32, 159

 
      Piiripunktide töökorralduse täiustamine
 
   Vabariigi Valitsuse määrus 10. juulist 1995. Nr. 259.
 
   Lähtudes riigipiiri seaduse (RT I 1994, 54, 902) paragrahvi
8 lõikest 3 Vabariigi Valitsus määrab:
 
   1. Panna Politsei- ja Piirivalveametile 
vastutus piiripunktide üldise töökorralduse tagamise, sealhulgas
piiriületamisega seonduva piiri-, tolli- ja muu kontrolli
koordineerimise üle.
(VV m 03.06.2010 Nr. 67 jõust. 18.06.2010 - RT I 2010, 32, 159;
VV m 22.12.2011 Nr. 179 jõust. 01.01.2012 - RT I, 29.12.2011, 138)
 
   2. Kehtestada, et piiripunkti töökorralduse eeskirja
kehtestab Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor või tema volitatud ametnik kooskõlastatult vastavate ametkondade
volitatud esindajatega ning see on kohustuslik piiripunktis
kontrolli teostavatele ametkondadele ja asutustele, samuti muid
tööülesandeid täitvatele isikutele.
(VV m 22.12.2011 Nr. 179 jõust. 01.01.2012 - RT I, 29.12.2011, 138)
 
   Transpordivahendite piiripunkti sisenemise, selles
liikumise ja paiknemise ning sellest väljumise kord
kehtestatakse piiripunkti töökorralduse eeskirjaga.
 
   Piiripunkti töökorralduse eeskiri ei käsitle piiripunktis
kontrolli teostavate organite ja muid tööülesandeid täitvate
struktuuriüksuste sisemist töökorraldust.
 
   3. Piiripunkti töökorralduse eeskirja täitmisel tekkinud
lahkarvamused lahendab Politsei- ja Piirivalveamet kokkuleppel vastava
riigiameti või organisatsiooniga. Lahkarvamused
mininisteeriumiga lahendab siseminister kokkuleppel vastava
ministriga. Kokkuleppe mittesaavutamisel otsustab küsimuse
Vabariigi Valitsus.
(VV m 03.06.2010 Nr. 67 jõust. 18.06.2010 - RT I 2010, 32, 159)
 
   4. (Kehtetu - VV m 22.12.2011 Nr. 179 jõust. 01.01.2012 - RT I, 29.12.2011, 138)
 
 
                Peaminister   Tiit VÄHI
                Siseminister  Edgar SAVISAAR
                Riigisekretär  Uno VEERING