ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Looduskaitseseaduse muutmise seadus
Riigikogu 07.11.2018 seadus; jõustumiskuupäev 24.11.2018

redaktsioon 24.11.2018 [RT I, 14.11.2018, 4]

Välja kuulutanud
Vabariigi President
08.11.2018 otsus nr 329

Looduskaitseseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 07.11.2018

Looduskaitseseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 26 lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

"6) Alutaguse - Ida-Eesti tüüpiliste ja haruldaste soo-, metsa- ja rannikumaastike looduse ning kultuuripärandi kaitseks.";

2) paragrahvi 91 täiendatakse lõikega 19 järgmises sõnastuses:

"(19) Käesoleva seaduse § 26 lõike 2 punktis 6 nimetatud rahvuspargis kehtivad Puhatu, Agusalu, Muraka ja Selisoo looduskaitseala, Kurtna, Smolnitsa, Jõuga, Struuga ja Mäetaguse maastikukaitseala, Narva jõe ülemjooksu hoiuala ning Iisaku parkmetsa piirid ja kaitsekord kuni rahvuspargi kaitse-eeskirja jõustumiseni, kuid mitte kauem kui 2021. aasta 1. jaanuarini.".

Eiki Nestor
Riigikogu esimees