ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus (digitaalse isikutunnistuse kehtivusaeg)
Riigikogu 11.04.2018 seadus; jõustumiskuupäev 01.05.2018

redaktsioon 01.05.2018 [RT I, 21.04.2018, 2]

Välja kuulutanud
Vabariigi President
17.04.2018 otsus nr 243

Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus (digitaalse isikutunnistuse kehtivusaeg)

Vastu võetud 11.04.2018

§ 1. Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmine

Isikut tõendavate dokumentide seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 203 lõikes 1 asendatakse sõna "kolm" sõnaga "viis";

2) seadust täiendatakse §-ga 407 järgmises sõnastuses:

"§ 407. Enne 2018. aasta 1. maid väljaantud digitaalse isikutunnistuse kehtivusaeg

Enne 2018. aasta 1. maid väljaantud kehtiva digitaalse isikutunnistuse kehtivusajaks loetakse viis aastat dokumendi väljaandmise kuupäevast arvates.".

§ 2. Seaduse jõustumine

(1) Käesoleva seaduse § 1 punkt 1 jõustub 2018. aasta 1. mail.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 2 jõustub 2018. aasta 1. novembril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees