ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Looduskaitseseaduse § 20 täiendamise seadus
Riigikogu 06.04.2017 seadus; jõustumiskuupäev 28.04.2017

redaktsioon 28.04.2017 [RT I, 18.04.2017, 2]

Välja kuulutanud
Vabariigi President
13.04.2017 otsus nr 85

Looduskaitseseaduse § 20 täiendamise seadus

Vastu võetud 06.04.2017

Looduskaitseseaduse § 20 täiendatakse lõigetega 5-7 järgmises sõnastuses:

"(5) Kui kinnisasi, mille kohta on keskkonnaminister teinud omandamise algatamise otsuse, on koormatud hüpoteegiga Eesti Vabariigi kasuks, on kinnisasja omanikul õigus taotleda hüpoteegipidajalt maksegraafikujärgsete maksete tasumise peatamist. Kui kinnisasja omanikul on tekkinud võlgnevus hüpoteegimaksete tasumisel, on maksete tasumise peatamine lubatud juhul, kui enne maksete tasumise peatamist tekkinud võla tasumiseks on sõlmitud maksegraafik ja võlga tasutakse selle maksegraafiku alusel.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud maksegraafikujärgsete maksete tasumise peatamine lõpeb kinnisasja riigile omandamise lepingu sõlmimisega, omandamisest keeldumise otsuse tegemisega või kinnisasja võõrandamisega kolmandale isikule.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud maksegraafikujärgsete maksete tasumise peatamise korral intresse ei arvutata. Kui kinnisasja riigile ei omandata, pikeneb maksegraafik peatatud aja võrra.".

Eiki Nestor
Riigikogu esimees