ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Käibemaksuseaduse rakendamise korra kinnitamine
Rahandusminister 31.03.1995 määrus number 57; jõustumiskuupäev 01.04.1995

redaktsioon 10.10.1996
AVALDATUD :
RTL 1995,  29,    0
REDAKTSIOON :
Rahandusmin. m 24.09.96 nr.   73 jõust.10.10.96
RTL 1996, 106,  589
Rahandusmin. m 22.07.96 nr.   62 jõust.24.08.96
RTL 1996, 89, 527
Rahandusmin. m 03.07.96 nr.   53 jõust.13.07.96
RTL 1996, 80, 456
Rahandusmin. m 11.04.96 nr.   39 jõust.24.04.96
RTL 1996, 43, 290 
Rahandusmin. m 21.12.95 nr.  156 jõust.01.01.96
RTL 1996,  4,   16
Rahandusmin. m 01.07.95 nr.   99 jõust.01.08.95
Rahandusmin m 01.07.1995 Nr.  99 jõust.01.07.95
RTL  1995, 50, 0
Rahandusmin. m 28.04.95 nr.   75 jõust.15.05.95
 
 
(Pealkirjas ja kõigis punktides asendatud sõna 
"juhend" sõnaga "kord" vastavas käändes.)
(Rahandusmin. m 21.12.95 nr.  156 jõust.01.01.96)
 
 
 
       Käibemaksuseaduse rakendamise korra kinnitamine
 
     Rahandusministri määrus 31. märtsist 1995. a. Nr. 57.
 
     Vastavalt käibemaksuseaduse muutmise seadusele (RT I 1995,
31, 383) rahandusminister määrab:
 
     1. (Kehtetu - Rahandusmin. m 24.09.96 nr. 73 jõust.10.10.96)
 
     2. Tunnistada kehtivuse kaotanuks rahandusministri 30.
detsembri 1993. a. määrusega nr. 206 (RTL 1994, 2, lk. 48)
kinnitatud "Käibemaksuseaduse rakendamise juhend" ning selle
hilisemad muudatused ja täiendused.
 
     3. Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 1995. a.
 
 
     Rahandusminister Andres LIPSTOK