ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Ühistranspordiseaduse muutmise seadus
Riigikogu 17.03.2016 seadus; jõustumiskuupäev 23.03.2016

redaktsioon 23.03.2016 [RT I, 22.03.2016, 10]
Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.03.2016 otsus nr 754

Ühistranspordiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 17.03.2016

§ 1. Ühistranspordiseaduse § 57 lõike 1 punkt 3 ja § 58 lõike 3 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Eiki Nestor, Riigikogu esimees