ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus
Riigikogu 18.12.2014 seadus; jõustumiskuupäev 01.01.2015

redaktsioon 01.01.2015 [RT I, 30.12.2014, 6]
Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.12.2014 otsus nr 568

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.12.2014

§ 1. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse rakendamise seaduse § 14 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse 5. peatükk jõustub selle rakendamise seadusega.».

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor, Riigikogu esimees