ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskohtade kooseis
Siseminister 27.06.2014 määrus number 28; jõustumiskuupäev 01.07.2014
; kehtetuks muutumise kuupäev 01.08.2024
; rakendamise kuupäev 01.07.2014

redaktsioon 13.10.2017 - 01.08.2024 [RT I, 10.10.2017, 13]

+ Muudetud järgmiste aktidega

Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskohtade koosseis

Vastu võetud 27.06.2014 nr 28
RT I, 28.06.2014, 173
jõustumine 01.07.2014

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 11 ja avaliku teenistuse seaduse § 11 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1. Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskohtade koosseis

(1) Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskohtade koosseisu piirarvuks kinnitatakse 5570, neist ametikohti on 5102, sealhulgas politseiametniku ametikohti 4283 ja ametniku ametikohti 819, ning töökohti 468.
[RT I, 10.10.2017, 4 - jõust. 13.10.2017, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. oktoobrist 2017. aastal]

(2) Lõikes 1 nimetatud teenistuskohtade jaotus ameti- ja töökohtadeks, nimetused, teenistuskoha tähtaegsus ja koormus, vajaduse korral struktuuriüksuse koosseisus allüksuste (allstruktuuriüksused) moodustamine ning teenistuskohtade liigitus teenistusgruppidesse kinnitatakse Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori käskkirjaga.

(3) Muudatustest teenistuskohtade koosseisus teavitatakse siseministrit.

§ 2. Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 3. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 2014. aasta 1. juulist.