ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Eesti Vabariigi Riikliku Päästeameti ümbernimetamine
Vabariigi Valitsus 03.11.1994 määrus number 409; jõustumiskuupäev 01.11.1994

redaktsioon 13.06.1996
AVALDATUD :
RT I 1994, 79, 1336
REDAKTSIOON :
VV m 28.05.96 nr.  146 jõust.13.06.96
RT I 1996, 41,  798
 
 
                   Eesti Vabariigi Valitsuse
                             määrus
                    3. novembrist 1994.a. nr. 409
 
                          Tallinn, Toompea
 
 
        Eesti Vabariigi Riikliku Päästeameti ümbernimetamine
 
     1. Nimetada Eesti Vabariigi Riiklik Päästeamet ümber
Päästeametiks.
     (VV m 28.05.96 nr.  146 jõust.13.06.96)
 
     2. Teha Vabariigi Valitsuse 10. septembri 1991.a. määruses
nr.  175 "Eesti Vabariigi Riikliku Päästeameti moodustamise
kohta" (RT 1991, 31, 386) järgmised muudatused:
     1) muuta määruse pealkirja ja sõnastada see järgmiselt:
     "Päästeameti moodustamine";
     (VV m 28.05.96 nr.  146 jõust.13.06.96)
     2) muuta punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt:
     "1. Moodustada Päästeamet Siseministeeriumi
valitsemisalas.";
     (VV m 28.05.96 nr.  146 jõust.13.06.96)
     3) tunnistada kehtetuks punktid 3 ja 4.
 
     3. Tunnistada kehtetuks:
     1) Vabariigi Valitsuse 26. novembri 1991.a. määrus nr. 241
""Eesti Vabariigi Riikliku Päästeameti põhimääruse" kinnitamise
ning Eesti Vabariigi tsiviilkaitse süsteemi reorganiseerimise
esmaste abinõude kohta" (RT 1991, 44, 540);
     2) Vabariigi Valitsuse 25. mai 1992.a. määruse nr. 159
"Eesti Vabariigi Riikliku Tuletõrjeameti likvideerimise ja tema
funktsioonide üleandmise kohta Eesti Vabariigi Riiklikule
Päästeametile" punktid 2, 3, 5 ja 6.
 
     4. Kehtestada käesolev määrus 1. novembrist 1994.a.
 
Peaminister                                     Mart LAAR
Siseminister                                  Heiki ARIKE
Riigisekretär                                 Ülo KAEVATS