ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine
Rahandusminister 14.06.2011 määrus number 30; jõustumiskuupäev 01.01.2012

redaktsioon 12.01.2024 [RT I, 09.01.2024, 29]

+ Muudetud järgmiste aktidega

Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine

Vastu võetud 14.06.2011 nr 30
RT I, 16.06.2011, 13
jõustumine 01.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.06.2012RT I, 05.07.2012, 201.01.2013
05.07.2013RT I, 09.07.2013, 1501.01.2014
04.07.2014RT I, 10.07.2014, 1101.01.2015
19.11.2014RT I, 25.11.2014, 528.11.2014
30.06.2015RT I, 08.07.2015, 201.01.2016
02.07.2016RT I, 09.07.2016, 701.01.2017
12.10.2017RT I, 20.10.2017, 101.01.2018
05.11.2018RT I, 09.11.2018, 201.01.2019
13.12.2019RT I, 20.12.2019, 1623.12.2019, osaliselt 01.01.2020
07.10.2020RT I, 13.10.2020, 101.01.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2020
22.01.2021RT I, 27.01.2021, 230.01.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2021
24.11.2021RT I, 03.12.2021, 2606.12.2021, rakendatakse 2021. aasta 1. jaanuarist
19.12.2022RT I, 28.12.2022, 1131.12.2022, rakendatakse 2022. aasta 1. jaanuarist
03.01.2024RT I, 09.01.2024, 2612.01.2024, rakendatakse 2023. aasta 1. jaanuarist

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 22 lõike 6, § 23 lõike 4, § 37 lõike 7 ja § 44 lõike 7 ning sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 7 alusel.
[RT I, 20.12.2019, 16 - jõust. 23.12.2019, rakendatakse alates 01.01.2019]

§ 1.   Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioonid

  Kehtestada järgmised residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioonide vormid:
  1) vorm A "Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon" (lisa 1);
  2) vormi A lisa "Tabelite 5.1–5.6, 6.1, 6.3–6.6, 7.1, 7.3, 8.1–8.9 ja 9.1–9.7 lisalehed" (lisa 2);
[RT I, 13.10.2020, 1 - jõust. 01.01.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2020]
  3) vorm E "Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu" (lisa 3);
  4) vormi E lisa "Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte üleandmine" (lisa 4);
  5) vorm MM "Maksualast koostööd mittetegevas jurisdiktsioonis asuva juriidilise isiku tulu";
[RT I, 28.12.2022, 11 - jõust. 31.12.2022, rakendatakse 2022. aasta 1. jaanuarist]
  6) vormi MM lisa "Osalused maksualast koostööd mittetegevas jurisdiktsioonis asuvas juriidilises isikus".
[RT I, 28.12.2022, 11 - jõust. 31.12.2022, rakendatakse 2022. aasta 1. jaanuarist]

§ 2.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

Lisa 4 vormi E lisa "Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte üleandmine"
[Kehtetu - RT I, 09.11.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

Lisa 1 vorm A „Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon” [RT I, 13.10.2020, 1 - jõust. 01.01.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2020]
Lisa 2 vormi A lisa „Tabelite 5.1–5.6, 6.1, 6.3–6.6, 7.1, 7.3, 8.1–8.9 ja 9.1–9.7 lisalehed” [RT I, 13.10.2020, 1 - jõust. 01.01.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2020]
Lisa 3 vorm E „Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu“ [RT I, 27.01.2021, 2 - jõust. 30.01.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2021]
Lisa 5 vorm MM „Madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu” [RT I, 13.10.2020, 1 - jõust. 01.01.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2020]
Lisa 6.  Vormi MM lisa „Osalused madala maksumääraga territooriumil asuvas juriidilises isikus”
Lisa 1 vorm A „Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon”
Lisa 2 vormi A lisa „Tabelite 5.1–5.6, 6.1, 6.3–6.6, 7.1, 7.3, 8.1–8.9 ja 9.1–9.7 lisalehed”
Lisa 3 vorm E „Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu“
Lisa 5 vorm MM „Madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu”
Lisa 6 vormi MM lisa „Osalused madala maksumääraga territooriumil asuvas juriidilises isikus”
Lisa 1 vorm A „Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon”
Lisa 2 vormi A lisa „Tabelite 5.1–5.6, 6.1, 6.3–6.6, 7.1, 7.3, 8.1–8.9 ja 9.1–9.7 lisalehed”
Lisa 3 vorm E „Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu“
Lisa 5 vorm MM „Maksualast koostööd mittetegevas jurisdiktsioonis asuva juriidilise isiku tulu”
Lisa 6 vormi MM lisa „Osalused maksualast koostööd mittetegevas jurisdiktsioonis asuvas juriidilises isikus”
Lisa 1 vorm A „Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon”
Lisa 2 vormi A lisa „Tabelite 5.1–5.5, 6.1, 6.3–6.6, 7.1, 7.3, 8.1–8.9 ja 9.1–9.7 lisalehed”
Lisa 3 vorm E „Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu“