ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 "Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad" muutmine
Sotsiaalminister 18.11.2010 määrus number 75; jõustumiskuupäev 29.11.2010

redaktsioon 29.11.2010 [RT I, 26.11.2010, 5]

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad” muutmine

Vastu võetud 18.11.2010 nr 75

Määrus kehtestatakse „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse” § 31 lõike 1 ja § 4 lõike 15 alusel.

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad” (RTL 2005, 57, 807; 2009, 89, 1308) lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga.Hanno Pevkur MinisterMarelle Erlenheim Kantsler