ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Eesti Proovikoja teenuste hindade kinnitamisest
Rahandusminister 29.07.1994 määrus number 139; jõustumiskuupäev 10.07.1994

redaktsioon 10.07.1994
                       RAHANDUSMINISTER
 
                            MÄÄRUS
 
 
Tallinn                   29. juulist  1994. a.  nr. 139
 
 
     Eesti Proovikoja teenuste hindade kinnitamisest.
 
 
     Määran:
 
     1. Kinnitada Eesti Proovikoja teenuste hinnad (Lisa 1).
 
     2. Käesoleva määruse alusel laekunud summad kanda Eesti
Proovikojal iga kuu 10. kuupäevaks riigieelarve tuludesse.
 
     3. Käesolev määrus jõustub 10. juulist 1994.a.
 
     4. Tunnistada kehtetuks Rahandusministeeriumi 14. detsembri
1992.a. määrus nr. 92.
 
     5. Tunnistada kehtetuks Rahandusministeeriumi 07. aprilli
1993.a. määrus nr. 49.
 
 
Andres Lipstok
Minister
 
------
                             Kinnitatud  Rahandusministri
                                      29. juuli  1994. a.
                                       määrusega  nr. 139
 
 
              EESTI  PROOVIKOJA  TEENUSTE  HINNAD
 
----------------------------------------------------------------
Jrk.      Nimetus                       Mõõt-            Hind
nr.                                     ühik           kroonides
----------------------------------------------------------------
 1               2                            3                  4
----------------------------------------------------------------
1.     Registreerimistunnistuse väljastamine:
1.1.     juriidilisele isikule                   tk.         500.-
1.2.     füüsilisele isikule                     tk.          50.-
 
2.     Nimemärgise registreerimine:
2.1.     uus märgis                              tk.         100.-
2.2.     iga-aastane märgise kontroll            tk.          50.-
 
3.     Väärismetalltoodete proovi määramine ja 
     toodete märgistamine:
 
3.1.     Eestis valmistatud tooted:
     - kullast                                g            2.50
     - plaatinast, pallaadiumist              g            5.-
     - hõbedast                               g            1.-
     - lauahõbe, karikad jms.                 g            0.10
 
3.2.     Imporditud tooted:
     - kullast                                g            5.-
     - plaatinast, pallaadiumist              g           10.-
     - hõbedast                               g            2.-
 
3.3.     Metallikunstnike ja registreeritud 
     meistrite tooted:
     - kullast ja plaatinast
          massiga kuni 3 g                   tk.           6.-
          massiga üle 3 g                     g            2.-
     - hõbedast massiga kuni 10 g            tk.           5.-
          massiga üle 10 g                    g            -.50
 
3.4.     Registreerimata isikute poolt esitatud
     uued tooted:
     - kullast                                g            5.-
     - plaatinast, pallaadiumist              g           10.-
     - hõbedast                               g            2.-
 
3.5.     Registreerimata isikute poolt esitatud
     kasutatud tooted:
     - kullast, plaatinast, pallaadiumist
               massiga kuni 3 g              tk.           9.-
               massiga üle 3 g                g            3.-
     - hõbedast ehted
               massiga kuni 5 g              tk.           5.-
               massiga üle 5 g                g            1.-
 
     - kullast, hõbedast ja plaatinast
       kellakapslid ja portsigarid           tk.          25.-
     - kullast, hõbedast ja plaatinast
       lauanõud, vaagnad ja pokaalid         tk.          15.-
 
 
     Märkused hinnatabeli juurde:
 
     1. Iga registreerimistunnistuse ja selle dublikaadi
väljastamine on tasuline, sõltumata väljastamise põhjustest.
Tühistatud ja kehtivuse kaotanud registreerimistunnistused
tagastatakse Eesti Proovikojale.
 
     2. Proovi määramise ja toodete märgistamise eest võetav
tasu arvestatakse lähtudes toodete massist koos kividega,
vedrudega, tihvtidega.
 
     3. Toodetel, millised sisaldavad suhteliselt suure massiga
mitteväärismetallist osi (noad, prillid, peeglid, kristallesemed
jne.), määratakse tasustamise aluseks olev väärismetalli mass
esitajaga kooskõlastatult arvestuslikul teel või
saatedokumentide järgi.
 
     4. Tundmatute sulamite ja proovimärgistust mitteomavate
toodete korral on proovitasu kolme-kordne põhimetallile
kehtestatud tasu ning teenuse alghinna määramise aluseks on
värvianaloogia:
     - kollast värvi tooted - kuldtooted;
     - valget värvi tooted - hõbetooted;
     - halli värvi tooted    - plaatinatooted.
 
     5. Erinevatest kullasulamitest, hõbedasulamitest ja/või
plaatinasulamitest toodete määramise ja märgistamise eest võetav
tasu on kahekordne - alghinnaks on põhimetallile kehtestatud
tasu.
 
     6. Kividega väärismetalltoodete määramise ja märgistamise
tasu on kahekordne - alghinnaks on põhimetallile kehtestatud
tasu.
 
     7. Toote esitaja on kohustatud tasuma proovitasu täies
ulatuses ka siis, kui proovi määramisel selgub, et toodet ei saa
märgistada.
 
     8. Tähtajaks väljaviimata toodete eest võib Eesti
Proovikoda nõuda hoiutasu kuni 10.- krooni 1 g kohta ööpäevas.