ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Maaelu ja -majandust käsitlevate seaduste väljatöötamise põhialused
Riigikogu 23.02.1994 otsus; jõustumiskuupäev 05.03.1994

redaktsioon 05.03.1994
                        Riigikogu otsus
                     23. veebruarist 1994
 
              MAAELU  JA  -MAJANDUST  KÄSITLEVATE
             SEADUSTE  VÄLJATÖÖTAMISE  PÕHIALUSED
 
     Maaelu ja -majandust käsitlevate seaduste väljatöötamisel
lähtub Riigikogu järgmistest põhiprintsiipidest:
 
     1. Elanikud varustatakse peamiselt Eestis toodetud
põhiliste toiduainetega. Luuakse strateegilised
toiduainereservid.
 
     2. Põllumajandusliku tootmise aluseks on talumajandus ja
eraomandile tuginev ühistegevus. Maa- ja omandireformi kiire
lõpuleviimine on esmatähtis eeldus maaelu arendamiseks.
 
     3. Maapiirkondade asustatuna hoidmiseks ning maaelu ja
-majanduse arengu tagamiseks rakendatakse piirkondlikke
erinevusi arvestavat regionaalpoliitikat ning abistatakse
omavalitsusi sotsiaalse infrastruktuuri väljakujundamisel.
 
     4. Stabiilne põllumajanduslik tootmine ning toiduainete
optimaalsed tarbimishinnad kujundatakse põllumajandussaaduste
turu korraldamise teel, sealhulgas toidukaupade sisse- ja
väljaveo reguleerimise ning maamajandust toetava
krediidipoliitikaga.
 
 
Riigikogu esimees                                  Ü. Nugis