ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Eesti Vabariigi sotsiaalmaksu seaduse rakendamise juhendi kinnitamine
Rahandusminister 30.12.1993 määrus number 205; jõustumiskuupäev 01.01.1994

redaktsioon 10.11.1998
AVALDATUD :
RTL  1994, 2, 0
REDAKTSIOON :
Rahandusmin m 27.08.98 Nr.67 jõust.10.11.98
RTL  1998, 273/274, 1126
Rahandusmin. m 22.06.95 nr.   95 jõust.01.07.95
RTL 1995, 46,    0
mrm m 30.06.94 nr.  125 jõust.01.07.94
mrm m 31.03.94 nr.   73 jõust.01.01.94
 
                    RAHANDUSMINISTEERIUM
 
                  RAHANDUSMINISTRI  MÄÄRUS
 
 
Tallinn                               30.detsember 1993 nr 205
 
 
Eesti Vabariigi sotsiaalmaksu seaduse
rakendamise juhendi kinnitamine
 
 
Vastavalt  Eesti Vabariigi sotsiaalmaksu seadusele (RT  1990,  9, 
102;  RT 1991, 32, 391; RT 1992, 21, 302 ja 34, 444; RT  I  1993, 
65,  924 ja Vabariigi presidendi 21.detsembril  1993.a.  otsusega 
nr.234  välja  kuulutatud Riigikogus 7.detsembril  1993.a.  vastu 
võetud  "Eesti Vabariigi sotsiaalmaksu seaduse  muutmise  seaduse 
rakendamise seadus") määran:
 
1.  Kinnitada "Sotsiaalmaksu seaduse rakendamise juhend"  (juurde 
lisatud).
    (Kehtetu - Rahandusmin m 27.08.98 Nr.67 jõust.10.11.98)
 
2. Tunnistada kehtetuks rahandusministeeriumi 2.jaanuari  1991.a. 
määrus  nr.1 "Eesti Vabariigi sotsiaalmaksu  seaduse  rakendamise 
juhendi kinnitamisest" ja selle alljärgnevad muudatused: 
Rahandusministeeriumi  27.03.1991.a. määrus nr.51;  25.04.1991.a. 
määrus  nr.64; 29.05.1991.a. määrus nr.72;  30.05.1991.a.  määrus 
nr.73;  14.06.1991.a. määrus nr.82; 26.08.1991.a. määrus  nr.107; 
24.10.1991.a.   määrus  nr.117;  24.10.1991.a.   määrus   nr.118; 
16.06.1992.a. määrus nr.45; Rahandusministri 25.01.1993.a. määrus 
nr.15.
 
3. Käesolev määrus jõustub alates 1994.a. 1.jaanuarist.
 
 
Madis Üürike
Rahandusminister