ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Võrumaa Keskraamatukogu arengukava 2009–2013
Võru Linnavalitsus 03.12.2008 määrus number 16; jõustumiskuupäev 01.01.2009

redaktsioon 01.01.2009

AVALDATUD :

KO  2008, 171, 2413Võrumaa Keskraamatukogu arengukava 2009–2013

Võru Linnavalitsuse 3. detsembri 2008. a määrus nr 16«Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 30 lg 1 p 3, Võru Linnavolikogu 21.11.2007 määrusega nr 67 kinnitatud (muudetud Võru Linnavolikogu 08.10.2008 määrusega nr 87) «Võru linna arengukava aastani 2027» alajaotus 2.8.4.1 Kultuur, ptk 4 Ü28 alusel, Võru Linnavalitsus


m ä ä r a b:


§ 1. Võtta vastu «Võrumaa Keskraamatukogu arengukava 2009-2013» vastavalt lisale 10 lehel.


§ 2. Tunnistada kehtetuks Võru Linnavalitsuse 21.06.2006 määrus nr 25 «Võrumaa Keskraamatukogu arengukava 2006-2010» (KO, 2006, 143, 1646).


§ 3. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2009. a.Linnapea Kersti KÕOSAAR

Linnasekretär Ülle MÜÜRSEPP