RAHANDUSMINISTEERIUM
                       MINISTRI  MÄÄRUS
                               
                               
Tallinn                               01.november 1993 nr. 162
 
 
Üksikisiku tulumaksu
maksuvaba tulu määra kohta
 
Vastavalt  Eesti   Vabariigi  29.jaanuari   1992.a.   seadusele
"Muudatuste tegemise kohta Eesti Vabariigi üksikisiku tulumaksu
seaduses" m ä ä r a n :
 
Lugeda 1993.a. novembris maksuvaba tulu määraks 270 krooni.
 
 
Madis Üürike
Minister