RIIGIKOGU OTSUS
 
                      26. oktoobrist 1993.
 
                      ERSO STAATUSE MUUTMINE
 
 
     Riigikogu otsustab:
 
     1. Eesti Raadio osaliseks reorganiseerimiseks arvata Eesti
Raadio koosseisust välja Eesti Riiklik Sümfooniaorkester (ERSO)
ja viia see Kultuuri- ja Haridusministeeriumi alluvusse alates
1993. aasta 1. novembrist.
 
     2. Vabariigi Valitsus korraldab käesoleva otsuse punkti 1
täitmise.
 
 
Riigikogu esimees                                    Ü. Nugis