Eesti Vabariigi Valitsuse 
                           m ä ä r u s
                   9. märtsist 1993.a. nr. 61
                        Tallinn, Toompea
 
                 Eesti Vabariigi ühinemise kohta
               rahvusvaheliste autoveolepingutega
 
     Vabariigi Valitsus  m ä ä r a b:
 
     Ühineda Rahvusvahelise kaupade autoveolepingu kohta käiva
konventsiooni (CMR) ja selle juurde kuuluva protokolliga ning
Rahvusvahelisel autoveol töötava sõiduki meekonna tööd puudutava
Euroopa kokkuleppega (AETR).
 
     Välisministeeriumil vormistada nimetatud konvensiooni ja
protokolliga ning kokkuleppega ühinemise dokumendid ja korraldada
nende üleandmine Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni
peasekretärile.
 
 
Peaminister                                             M. LAAR
Teede- ja sideminister                               A. MEISTER
Riigisekretär                                        Ü. KAEVATS