Eesti Vabariigi seadus
 
               Rahaühiku muutmise kohta seadustes 
                   ja muudes normatiivaktides
 
          1. Asendada Eesti Vabariigis kehtivates seadustes ja
muudes normatiivaktides rahaühik "rubla"  rahaühikuga "Eesti
kroon" (kroon, lühendatult kr.), tehes ümberarvutused Eesti
Vabariigi rahareformi komitee poolt kehtestatud kursi järgi.
 
          2. Käesolev seadus jõustub Eesti krooni käibelelaskmise
päevast.
 
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 
esimees                                             A. Rüütel
 
Tallinn, 18. juunil 1992