Eesti Vabariigi Valitsuse      
                        m ä ä r u s
                2. märtsist   1992.a. nr.63
                      Tallinn, Toompea
 
           Kodanikele kuuluvate hoonete riikliku
           kohustusliku kindlustamise lõpetamise
                          kohta               
 
     Seoses  kodanikele  kuuluvate hoonete riikliku  kohustusliku 
kindlustamise vajaduse möödumisega Eesti Vabariigi Valitsus  
m  ä ä r a b:
 
     1. Lõpetada kodanikele kuuluvate hoonete riiklik kohustuslik 
kindlustamine 1.jaanuarist 1993.a.
 
 
     2.   Tunnistada   kehtetuks  Eesti  NSV  Ministrite  Nõukogu 
10.novembri  1981.a.  määruse  nr.677  "Kodanikele  kuuluva  vara 
riikliku  kohustusliku  kindlustuse kohta"  (ENSV  Teataja  1981, 
nr.40, art.658) punktid 1 ja 3-8.
 
Eesti Vabariigi Valitsuse
       esimees                                    T. VÄHI
 
Eesti Vabariigi riigiminister                     U. VEERING