AVALDATUD :

RT I  1999, 88, 811

REDAKTSIOON :

VV m 19.12.2000 Nr.428 jõust.01.01.2001

RT I  2000, 100, 643Palga alammäära kehtestamine


Vabariigi Valitsuse 23. novembri 1999. a määrus nr 360Palgaseaduse (RT I 1994, 11, 154; 1995, 12, 120; 1999, 29, 397) paragrahvi 2 lõike 7 alusel Vabariigi Valitsus määrab:


1. (Kehtetu - VV m 19.12.2000 Nr.428 jõust.01.01.2001)


2. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1998. a määruse nr 270 «Palga alammäära kehtestamine» (RT I 1998, 108/109, 1785) punkt 1.


3. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2000. a. Peaminister      Mart LAAR

Sotsiaalminister Eiki NESTOR

Riigisekretär    Aino LEPIK von WIREN