Maaeluministri määruste muutmine Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi nime muutmise tõttu

Vastu võetud 27.01.2023 nr 7

Määrus kehtestatakse veterinaarseaduse § 34 lõike 3, § 59 lõike 3 ja § 62 lõigete 4 ning 5 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 25. novembri 2021. a määruse nr 73 "Põllumajandusloomade registri põhimäärus" muutmine

Maaeluministri 25. novembri 2021. a määruse nr 73 "Põllumajandusloomade registri põhimäärus" § 4 lõike 4 punktis 8 asendatakse tekstiosa "Veterinaar- ja Toidulaboratooriumile" sõnadega "Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskusele".

§ 2.  Maaeluministri 25. novembri 2021. a määruse nr 72 "Salmonellooside tõrje eeskiri" muutmine

Maaeluministri 25. novembri 2021. a määruse nr 72 "Salmonellooside tõrje eeskiri" § 6 lõigetes 1 ja 3 asendatakse tekstiosa "Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi" sõnadega "Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuse".

§ 3.  Maaeluministri 19. mai 2022. a määruse nr 27 "Sigade Aafrika katku ennetamise ja tõrje täpsemad meetmed" muutmine

Maaeluministri 19. mai 2022. a määruse nr 27 "Sigade Aafrika katku ennetamise ja tõrje täpsemad meetmed" § 4 lõigetes 2 ja 3 asendatakse tekstiosa "Veterinaar- ja Toidulaboratooriumisse" sõnadega "Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskusesse".

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Marko Gorban
Kantsler