Vabariigi Presidendi
          lähetuskulude hüvitamise korra kinnitamine
                               
   Vabariigi Valitsuse 19. septembri 1997. a. määrus nr. 177
 
 
     Vastavalt Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse (RT I
1996, 51, 966) paragrahvile 6 Vabariigi Valitsus määrab:
 
     Kinnitada "Vabariigi Presidendi lähetuskulude hüvitamise
kord" (juurde lisatud).
 
 
Peaminister   Mart SIIMANN
Rahandusminister   Mart OPMANN
Riigisekretär   Uno VEERING
 
 
 
                                          Kinnitatud
                                      Vabariigi Valitsuse 
                                     19. septembri 1997. a. 
                                       määrusega nr. 177
 
 
     Vabariigi Presidendi lähetuskulude hüvitamise kord
                               
 
     1. Vabariigi Presidendi lähetus (edaspidi lähetus) ja
lähetuskulud vormistatakse Vabariigi Presidendi Kantseleis
kooskõlas raamatupidamisarvestust ja -aruandlust reguleerivates
õigusaktides sätestatud nõuetega.
 
     2. Vabariigi Presidendi Kantselei hüvitab Vabariigi
Presidendile sõidu- ja majutuskulud ning muud lähetusega seotud
kulud (sideteenused, ametlikud vastuvõtud ja kohtumised,
pagasivedu jm.), samuti maksab lähetuses viibitud aja eest
päevaraha. Päevaraha makstakse samas ulatuses avalikule
teenistujale teenistuslähetusel ettenähtuga.
 
     3. Lähetusega seotud sõidukulud hüvitatakse järgmiselt:
     1) lennukis äriklassi, laevas luksusklassi kajuti
sõidupileti hind;
     2) VIP-teenindusega seotud kulud;
     3) limusiini, erivaguni ja erilennuki kasutamise kulud;
     4) sõidupileti ettetellimise kulud.
 
     4. Lähetusega seotud majutuskulud hüvitatakse järgmiselt:
     1) kuni viie tärni hotelli sviitnumbri kasutamise kulud,
vajadusel majutuse erinõuetega kaasnevad kulud;
     2) majutuskoha ettetellimise kulud.
 
     5. Lähetusel välisriiki hüvitatakse kohustusliku
kindlustuse ning vältimatu arstiabi ja sellega seotud ravimite
soetamise kulud.
 
     6. Kui Vabariigi Presidendi abikaasa viibib lähetusel koos
Vabariigi Presidendiga, arvatakse tema lähetuskulud Vabariigi
Presidendi lähetuskulude hulka samadel alustel Vabariigi
Presidendiga.
 
     7. Lähetuskulude hüvitust ning päevaraha tulu- ja
sotsiaalmaksuga ei maksustata.
 
 
     Rahandusminister Mart OPMANN