Vedelkütusevaru maksemäär

Vastu võetud 24.11.2021 nr 69

Määrus kehtestatakse vedelkütusevaru seaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Varumakse määr

  (1) 2022. aasta varumakse määrad on järgmised:
  1) bensiini ja reaktiivkütuse varumakse määr on 4,30 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
  2) diislikütuse, kerge kütteõli ja petrooli varumakse määr on 3,70 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
  3) raske kütteõli varumakse määr on 3,70 eurot 1000 kilogrammi kütuse kohta.

  (2) Lõikes 1 sätestatud varumakse määrale lisandub käibemaks.

§ 2.  Rakendussätted

  (1) Majandus- ja taristuministri 26. novembri 2020. a määrus nr 78 "Vedelkütusevaru maksemäär" tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Käesolev määrus jõustub 2022. aasta 1. jaanuaril.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler