Nõusoleku andmine Riigikogu liikmelt Mailis Repsilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema osas kohtumenetluse jätkamiseks

Vastu võetud 26.10.2021

Lähtudes Eesti Vabariigi põhiseaduse §-st 76 ja õiguskantsleri 2021. aasta 21. oktoobri ettepanekust, Riigikogu otsustab:

Anda nõusolek Riigikogu liikmelt Mailis Repsilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema osas kohtumenetluse jätkamiseks.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees