Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 17.09.2020 nr 311

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Rahandusministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olev, Võru maakonnas Rõuge vallas Krabi külas asuv Krabi kooli kinnisasi (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 2589541, katastritunnus 86502:002:0096, pindala 4,43 ha, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV86472) Rõuge vallale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär