2020. aastal antava kalamajandusliku riigiabi, kalamajandusliku vähese tähtsusega abi ja muu kalamajandusliku abi liigid

Vastu võetud 03.07.2020 nr 51

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 5 lõike 3 alusel.

 

  2020. aastal antakse riigieelarves kalamajandusliku riigiabi, kalamajandusliku vähese tähtsusega abi ja muu kalamajandusliku abi andmiseks ettenähtud eelarvevahenditest lähtudes:
  1) koolitustoetust kalamajandusliku vähese tähtsusega abina;
  2) praktikatoetust muu kalamajandusliku abina.

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler