Siseministri 18. septembri 2014. aasta määruse nr 38 "Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis" muutmine

Vastu võetud 29.06.2020 nr 22

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 11 ja avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 3 alusel.

Siseministri 18. septembri 2014. aasta määruse nr 38 "Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis“ § 1 lõikes 1 asendatakse arv "37“ arvuga "42“ ja arv "248“ arvuga "243“.

Mart Helme
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler