Vinni valla 2020. aasta I lisaeelarve

Vastu võetud 18.06.2020 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 3 alusel.

§ 1.   Võtta vastu Vinni valla 2020. aasta I lisaeelarve vastavalt lisale.

§ 2.   Võtta vastu Vinni valla 2020. aasta lisaeelarve:
1) põhitegevustulude suurenemine 436 190 eurot
2) põhitegevuskulude suurenemine 266 400 eurot
3) investeerimistegevuse vähenemine 121 112 eurot
4) finantseerimistegevuse vähenemine 288 000 eurot.

Meelis Maine
Esimees