Rapla Lasteaia Kelluke arengukava 2020-2022 kinnitamine

Vastu võetud 25.06.2020 nr 13

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 3 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Rapla Lasteaia Kelluke arengukava 2020–2022 kinnitatakse vastavalt lisale.

Tarmo Lukk
volikogu aseesimees