Tapa valla 2020. aasta lisaeelarve kinnitamine

Vastu võetud 22.06.2020 nr 82

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 1 ja Tapa valla finantsjuhtimise korra § 10 alusel:

§ 1.   Kinnitada Tapa valla 2020. aasta lisaeelarve vastavalt Lisale 1.

§ 2.   Kinnitada Tapa valla 2020. aasta lisaeelarve tulude plaan summas 1 443 512 eurot (Lisa 2).

§ 3.   Kinnitada Tapa valla 2020. aasta lisaeelarve kulude plaan summas 2 663 024 eurot (Lisa 3), sealhulgas reservfondi vähenemine 2 950 eurot.

§ 4.   Kinnitada Tapa valla 2020. aasta lisaeelarve katteallikate, kulude ja lõppjääkide tasakaal summas 2 663 024 eurot.

§ 5.   Määrust rakendatakse alates 01.06.2020.

Maksim Butšenkov
vallavolikogu esimees