Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a määruse nr 15 "Sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutine taaskehtestamine" kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 25.06.2020 nr 52

Määrus kehtestatakse riigipiiri seaduse § 113 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a määrus nr 15 "Sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutine taaskehtestamine" tunnistatakse kehtetuks.

Jüri Ratas
Peaminister

Mart Helme
Siseminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär