AVALDATUD :
RT I  1996, 74, 1316
REDAKTSIOON :
VV m 27.10.98 Nr.238 jõust.04.11.98
RT I  1998, 97, 1526
 
                Jahiulukite loetelu kinnitamine
 
   Vabariigi Valitsuse 15. oktoobri 1996. a. määrus nr. 251
 
     Jahikorralduse seaduse (RT I 1994, 30, 465; 83, 1449; 1996,
49, 953) paragrahvi 13 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus määrab:
 
     1. Kinnitada jahiulukite loetelu (juurde lisatud).
 
     2. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 8. juuni 
1994. a. määrus nr. 209 "Jahiulukite loetelu kinnitamine" 
(RT I 1994, 44, 710).
 
     Peaminister                 Tiit VÄHI
     Keskkonnaminister           Villu REILJAN
     Riigikantselei peadirektor
     riigisekretäri ülesannetes  Tarmo MÄND
 
 
 
------
 
     
 
                                                Kinnitatud
                                            Vabariigi Valitsuse 
                                           15. oktoobri 1996. a. 
                                             määrusega nr. 251
 
                      Jahiulukite loetelu
 
     Suurulukid on:
     põder (Alces alces), punahirv (Cervus elaphus), metssiga
(Sus scrofa), metskits (Capreolus capreolus), pruunkaru (Ursus
arctos) ja ilves (Felis lynx).
 
     Teised jahiulukid on:
     hunt (Canis lupus), rebane (Vulpes vulpes), kährik
(Nyctereutes procyonoides), mäger (Meles meles), mink (Mustela
vison), tuhkur (Mustela putorius), metsnugis (Martes martes),
valgejänes (Lepus timidus), halljänes (Lepus europaeus), kobras
(Castor fiber), ondatra (Ondatra zibethicus), kormoran
(Phalacrocorax carbo), hallhaigur (Ardea cinerea), rabahani
(Anser fabalis), suur-laukhani (Anser albifrons), hallhani
(Anser anser), kanada lagle (Branta canadensis), valgepõsk-lagle
(Branta leucopsis), viupart (Anas penelope), rääkspart (Anas
strepera), piilpart (Anas crecca), sinikael-part (Anas
platyrhynchos), soopart (Anas acuta), rägapart (Anas
querquedula), luitsnokk-part (Anas clypeata), punapea-vart
(Aythya ferina), tuttvart (Aythya fuligula), merivart (Aythya
marila), hahk (Somateria mollissima), aul (Clangula hyemalis),
mustvaeras (Melanitta nigra), tõmmuvaeras (Melanitta fusca),
sõtkas (Bucephala clangula), laanepüü (Bonasa bonasia), nurmkana
(Perdix perdix), lauk (Fulica atra), tikutaja (Gallinago
gallinago), metskurvits (Scolopax rusticola), naerukajakas
(Larus ridibundus), kalakajakas (Larus canus), hõbekajakas
(Larus argentatus), merikajakas (Larus marinus), kodutuvi
(Columba livia f. domestica), kaelustuvi (Columba palumbus),
hallrästas (Turdus pilaris), künnivares (Corvus frugilegus),
hallvares (Corvus corone), ronk (Corvus corax), faasan 
(Phasianus colchicus).
     (VV m 27.10.98 Nr.238 jõust.04.11.98)
 
     Keskkonnaminister   Villu REILJAN