Hasartmängumaksu seaduse rakendamine
 
    Vabariigi Valitsuse 16. jaanuari 1996. a. määrus nr. 17
 
     Vastavalt hasartmängumaksu seaduse (RT I 1995, 95, 1630)
paragrahvi 4 lõikele 1, paragrahvi 5 lõikele 4 ja paragrahvi 6
lõikele 3 Vabariigi Valitsus määrab:
 
     Volitada rahandusministrit:
     1) kehtestama hasartmängumaksu deklaratsiooni vormi;
     2) kinnitama maksumärgi kavandi;
     3) kehtestama maksumärkide omandamise, registreerimise ja
rikutud maksumärkide väljavahetamise korra.
     
                             Peaminister        Tiit VÄHI
                             Rahandusminister   Mart OPMANN
                             Riigisekretär      Uno VEERING