AVALDATUD :
RT I 1995, 85, 1474
REDAKTSIOON :
VV m 11.06.96 nr.  160 jõust.26.06.96
RT I 1996, 43,  844
 
                     Ministrite asendamine
 
    Vabariigi Valitsuse määrus 7. novembrist 1995. Nr. 347.
 
     Lähtudes Vabariigi Valitsuse seaduse (RT 1992, 45, 574; I
1993, 68, 979; 1995, 22, 327)) paragrahvist 16, Vabariigi
Valitsus määrab:
 
     1. (Kehtetu - VV m 11.06.96 nr. 160 jõust.26.06.96)
 
     2. Tunnistada kehtetuks:
     1) Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 1995.a. määruse nr. 203
"Vabariigi Valitsuse liikmete asendamine" (RT I 1995, 46, 722)
punkt 1;
     2) Vabariigi Valitsuse 17. oktoobri 1995.a. määruse nr. 334
"Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 1995.a. määruse nr. 203
"Vabariigi Valitsuse liikmete asendamine" osaline muutmine" (RT
I 1995, 81, 1420) punktid 1 ja 2.
 
     3. Käesolev määrus jõustub allakirjutamise päeval.
 
                              Peaminister         Tiit VÄHI
                              Justiitsminister    Paul VARUL
                              Riigisekretär       Uno VEERING