1993. AASTA RIIGIEELARVE TÄITMISE ARUANDE KINNITAMISE SEADUS
 
              Vastu võetud 21. septembril 1994. a.
                               
 
     Kinnitatakse 1993. aasta riigieelarve täitmise aruanne
tulude osas 4 151 434 000 krooni ja kulude osas 4 011 849 800
krooni.
 
Riigikogu esimees   Ülo NUGIS