EESTI VABARIIGI SOTSIAALMAKSU SEADUSE
                  MUUTMISE SEADUSE RAKENDAMISE SEADUS
 
                  Vastu võetud 7. detsembril 1993.
     
 
     Paragrahv 1. Eesti Vabariigi sotsiaalmaksu seaduse muutmise
seaduse (RT I 1993, 65, 924) Paragrahv 1 punkti 2 4. lõike
muutmise osas ning sama paragrahvi punkte 5 ja 7 rakendatakse
alates 1994. aasta 1. aprillist.
 
     Paragrahv 2. Kuni Eesti Vabariigi sotsiaalmaksu seaduse
muutmise seaduse Paragrahv 1 punkti 7 rakendamiseni alates
1994. aasta 1. aprillist maksavad riikliku tegevuslitsentsi alusel
psühhoinvaliidide tööraviga tegelevad ettevõtted sotsiaalmaksu
50% võrra vähendatud määra järgi.
 
     Paragrahv 3. Käesolev seadus jõustub 1994. aasta
1. jaanuaril.
 
 
Riigikogu esimees                            Ü. Nugis