ID-kaart

Uudised

Ilmunud on uued seaduste kommentaarid!

 

👉 Meie õigusinfosüsteemist leiad järgimiste seaduste selgitused:

☑️ Asendustäitmise ja sunniraha seadus
☑️ Hädaolukorra seadus
☑️ Isikuandmete kaitse seadus
☑️ Jahiseadus
☑️ Keeleseadus
☑️ Keskkonnajärelevalve seadus
☑️ Kekkonnaregistri seadus
☑️ Keskkonnaseadustiku üldosa seadus
☑️ Keskkonnaseire seadus
☑️ Keskkonnavastutuse seadus
☑️ Kohtutäituri seadus
☑️ Korteriomandi- ja korteriühistuseadus
☑️ Lastekaitseseadus
☑️ Looduskaitseseadus
☑️ Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus
☑️ Perekonnaseadus
☑️ Perekonnaseisutoimingute seadus
☑️ Riigivastutuse seadus
☑️ Sotsiaalhoolekande seadus
☑️ Tarbijakaitseseadus
☑️ Töölepingu seadus
☑️ Töötajate usaldusisiku seadus
☑️ Töövaidluse lahendamise seadus
☑️ Veeseadus
☑️ Väärteomenetluse seadustik
☑️ Õiguskantsleri seadus

☝️ Selgitustega seaduste nimekiri täieneb pidevalt! ✒️

☝️ Sätete selgitused on kasutajale kättesaadavad nii estlex.ee kodulehe kui ka Chrome`i laienduse abil riigiteataja.ee kaudu siit.

lisatud 30.03.2020