ID-kaart


Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.02.2020 määrusega nr 7 vastu võetud "Põhja-Pärnumaa valla põhimäärus" muutmine
Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 17.05.2023 määrus number 9; jõustumiskuupäev 26.05.2023

redaktsioon 26.05.2023 [RT IV, 23.05.2023, 10]

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.02.2020 määrusega nr 7 vastu võetud "Põhja-Pärnumaa valla põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 17.05.2023 nr 9


Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8 ja § 22 lõike 1 punkti 9 alusel

§ 1.   Põhja-Pärnumaa vallavolikogu 19.02.2020 määrusega nr 7 ( RT IV, 27.02.2020, 18) vastu võetud "Põhja-Pärnumaa valla põhimäärus" tehakse alljärgnev muudatus:

  Tunnistada kehtetuks Põhja-Pärnumaa valla põhimääruse 4. jagu.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Ülle Vapper
volikogu esimees