ID-kaart


Täna jõustunud aktid

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Määruse kehtetuks tunnistamine
Räpina Vallavolikogu 17.05.2023 määrus number 7; jõustumiskuupäev 26.05.2023

redaktsioon 26.05.2023 [RT IV, 23.05.2023, 9]

Määruse kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 17.05.2023 nr 7

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 27.08.2014 määrus nr 22 "Räpina valla huvikoolide õppetasu soodustuse määra kehtestamine“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Peeter Sibul
volikogu esimees